A FUNDACIÓN MOP É UNHA ENTIDADE PRIVADA SEN ÁNIMO DE LUCRO CUXO OBXECTIVO É A PROMOCIÓN E A DIFUSIÓN DA CULTURA, A ARTE E A LITERATURA, CON ESPECIAL ATENCIÓN ÁS ARTES AUDIOVISUAIS E Á FOTOGRAFÍA. A FUNDACIÓN PROCURA ACHEGAR A ARTE INTERNACIONAL Á CORUÑA E, ASÍ, ACHEGAR A CORUÑA AO MUNDO.

A NOSA FILOSOFÍA

A TRAVÉS DE INICIATIVAS ÚNICAS, A FUNDACIÓN MOP LEVA A CABO PROXECTOS CULTRAIS DE SEU E TAMÉN TEN UN PROGRAMA EDUCATIVO PROPIO VENCELLADO Á FOTOGRAFÍA.

AS NOSAS EXPOSICIÓNS
<p><span style="font-size:10pt">A TRAV&Eacute;S DE INICIATIVAS &Uacute;NICAS, A FUNDACI&Oacute;N MOP LEVA A CABO PROXECTOS CULTRAIS DE SEU E TAM&Eacute;N TEN UN PROGRAMA EDUCATIVO PROPIO VENCELLADO &Aacute; FOTOGRAF&Iacute;A.</span></p>

O CENTRO DE EXPOSICIÓNS DA FUNDACIÓN MOP ESTÁ UBICADO NO PORTO DA CORUÑA, UNHA DAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA.

CENTRO MOP
<p><span style="font-size:10pt">O CENTRO DE EXPOSICI&Oacute;NS DA FUNDACI&Oacute;N MOP EST&Aacute; UBICADO NO PORTO DA CORU&Ntilde;A, UNHA DAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA.</span></p>

A Fundación MOP financia cada unha das súas exposicións cunha exquisita publicación que inclúe as imaxes da exposición e uns textos que representan unha fiestra aberta á vida e ao traballo do artista presentado.
Helmut Newton - Fact & Fiction”, o último desta serie de libros especiais pódese reservar aquí xunto cos demais libros das exposicións previas da Fundación, a de Peter Lindbergh (2021) e a de Steven Meisel (2022).

Visite a nosa tenda web
<p>A Fundaci&oacute;n MOP financia cada unha das s&uacute;as exposici&oacute;ns cunha exquisita publicaci&oacute;n que incl&uacute;e as imaxes da exposici&oacute;n e uns textos que representan unha fiestra aberta &aacute; vida e ao traballo do artista presentado.<br />
&ldquo;<em>Helmut Newton - Fact &amp; Fiction</em>&rdquo;, o &uacute;ltimo desta serie de libros especiais p&oacute;dese reservar aqu&iacute; xunto cos demais libros das exposici&oacute;ns previas da Fundaci&oacute;n, a de Peter Lindbergh (2021) e a de Steven Meisel (2022).</p>